Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji

Adresa:

Biotehnički institut -
Trg Kralja Nikole bb
81000 Podgorica

kancelarija: 020 206 713
fax: 020 206 712
e-mail: extension-pg@t-com.me

Vukota Stanišić,

rukovodilac službe

mob: 069 335 127

e-mail: vukotas@t-com.me

Ljiljana Petrović,

tehnički saradnik

tel: 020 206 710
mob: 069 335 086

 

Regionalni centar Podgorica

 

Adresa:

Biotehnički institut -
Trg Kralja Nikole bb
81000 Podgorica

kancelarija: 020 206 710
fax: 020 206 712
e-mail: extension-pg@t-com.me

Ljiljana Grbavčević,

struč. sarad. u oblasti voćarstva i vinogradarstva

mob: 069 335 089

Branka Nikolić,

stručni saradnik u oblasti ratarstva i povrtarstva

mob: 069 335 088

Dragana Radunović,

stručni saradnik u oblasti zaštite bilja

mob: 069 335 087

Branko Ćetković,

stručni saradnik za prehrambenu tehnologiju

mob: 069 079 950