Regionalni centar Nikšić

 

Adresa:

Vuka Mićunovića b.b.
Poslovni centar "Loviko" II/1
81400 Nikšić
tel: 040 201 122
tel/fax: 040 201 123
e-mail: extension-nk@t-com.me

Rajko Grozdanić,

savjetnik za voćarstvo i vinogradarstvo

mob: 069 335 119

Branka Giljen,

savjetnik za zaštitu bilja

mob: 069 335 214

Ivan Jauković,

saradnik za ratarstvo

mob: 069 335 128