Regionalni centar Bijelo Polje

 

Adresa:

Centar  za kontinentalno voćarstvo -
Volođina bb
84000 Bijelo Polje

tel/fax: 050 486 699
e-mail: extension-bp@t-com.me

Nebojša Veličković,

stručni saradnik u oblasti voćarstva i vinogradarstva

mob: 069 335 125

Svetlana Bubanja,

stručni saradnik u oblasti ratarstva i povrtarstva

mob: 069 335 126