Regionalni centar Berane

 

Adresa:

Svetog Save bb,
84300 Berane

tel-fax: 051 235 408
e-mail: extension-ba@t-com.me

Ivona Jočić,

stručni saradnik u oblasti zaštite bilja

mob: 069 335 092

Vladimir Popović,

stručni saradnik u oblasti ratarstva i povrtarstva

mob: 069 335 118

Radoman Šćekić,

stručni saradnik u oblasti voćarstva i
vinogradarstva

mob: 069 374 172

Darinka Grubović,

stručni saradnik u oblasti voćarstva i
vinogradarstva

mob: 069 374 095