Regionalni centar Bar

 

Adresa:

Centar za suptropske kulture -
Bjeliši bb
85000 Bar

tel-fax: 030 313 630
e-mail: extension-br@t-com.me

Slavica Kontić,

stručni saradnik u oblasti zaštite bilja

mob: 069 374 173

Miloš Vuksanović,

stručni saradnik u oblasti ratarstva i povrtarstva

mob: 069 335 090