PRERADA, 19. januar 2021.

SAVJET: Aktuelni radovi u vinskom podrumu

U  zimskim mjesecima  vinari  pažnju uglavnom  posvjećuju  mladom vinu.  Ono što je aktuelno jeste njega vina.
Njega vina podrazumijeva:

  • zaštitu vina od procesa oksidacije tj. sprečavanje kontakta vina i vazduha
  • pretakanje vina
  • stabilizaciju vina
Nakon završene alkoholne fermentacije sadržaj vina u sudovima se smanjuje .Ovo smanjenje zapremine je posljedica oslobađanja CO2 i  isparavanja pojedinih sastojaka iz vina , pa je potrebno voditi računa da  sudovi budu  stalno puni ,kako bi se smanjio kontakt vina sa vazduhom i spriječila oksidacija koja može dovesti do mana i kvarenja vina.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 18. septembar 2020.

SAVJET: Proizvodnja lozovače prepečenice

Lozovača je rakija od grožđa koja se dobija fermentacijom i destilacijom necijeđenog kljuka grožđa. Naši proizvođači uglavnom proizvode komovicu – destilišu prevrelu kominu nakon cijeđenja vina. Nešto između prave lozovače i komovice je rakija lozovača koja se dobija destilacijom delimično ocijeđenog kljuka – kad se vino ocijedi slobodnim padom...

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 18. septembar 2020.

SAVJET: Određivanje završetka vrenja kljuka crnog grožđa

Česta nedoumica kod vinara je koliko traje proces fermentacije (vrenja) grožđa, kako odrediti kad je kljuk prevreo tj. kada treba širu odliti od komine. Fermentacija kao dio tehnološkog procesa proizvodnje vina je veoma značajna, pa je s toga vrlo važno voditi je pravilno. Primjećeno je na terenu, da su najveći problemi u proizvodnji baš u ovoj fazi...

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VINOGRADARSTVO, 15. septembar 2020.

SAVJET: Berba vinskih sorti grožđa

U Crnoj Gori je počela berba vinskih sorti grožđa. Ona može biti ručna i mehanizovana. Mehanizovana berba se uglavnom primjenjuje na većim površinama ,dok se na manjim vinogradarskim parcelama berba obavlja ručno. Ono što je važno jeste odrediti pravi momenat za berbu...

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 29. maj 2020.

SAVJET: Priprema podruma i sudova za berbu i preradu grožđa

Približava se sezona berbe vinskih sorti grožđa pa je neophodno da vinari pripreme podrumske prostorije, sudove i svu opremu za preradu grožđa, misleći se najprije na higijenu, koja podrazumijeva pranje, čišćenje i dezinfekciju. Uredba o higijeni hrane (Sl. list CG br. 13/2016) propisuje opšte i posebne zahtjeve za sve faze proizvodnje, prerade ili distribucije hrane u svim fazama nakon primarne proizvodnje.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 29. maj 2020.

SAVJET: Opasnost od kvarenja vina

Porastom temperature u podrumu tj. porastom spoljašnje temperature vazduha postoji opasnost od kvarenja vina. Do kvarenja najčešće dolazi ako je tokom tehnološkog postupka proizvodnje vina došlo do nekih propusta - grožđe je bilo lošeg kvaliteta, nijesu se koristila dozvoljena enološka sredstva, faze proizvodnje se nijesu pravovremeno i pravilno odvijale, ukoliko se nije dovoljno vodilo računa o higijeni podrumskih prostorija i sudova...

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO, 6. april 2019.

SAVJET MASLINARIMA: Zaštita od bolesti i štetočina

Tokom prethodnih obilazaka maslinjaka na području Opština Ulcinj, Bar i Budva, i na osnovu kontakata sa maslinarima moglo se zaključiti da su maslinari aktivno započeli sa primjenom agrotehničkih mjera u maslinjacima, i neke od tih radova priveli kraju-rezidba kako ona rigorozna u cilju regeneracije stabala kod starih maslina, tako i redovna kod mlađih stabala, đubrenje a nakon toga pogodna je i potrebna zaštita od najvažnijih štetočina i bolesti.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Mojkovac, Bijelo Polje, 4. mart 2020.

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2020. godinu u Slatini, Tomaševu i Koritima

Za poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine Mojkovac u mjestu Slatina i sa područja opštine Bijelo Polje u mjestu Tomaševo i Sušica održane su prezentacije mjera Agrobudžeta za 2020. godinu.

Opširnije...


Golubovci, 25. februar 2020.

Radionica - "Rezidba kivija"

U saradnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i Gradske Opštine Golubovci održana je radionica na imanju domaćina u selu Bistrice koji posjeduje plantažu od oko 100 kivija.

Tražena je stručna pomoć u rezidbi ove voćne vrste.

Opširnije...


POVRTARSTVO, 2. decembar 2019.

SAVJET: Proizvodnja mladog luka u plastenicima tokom jesenje-zimskog perioda

U oktobru i novembru, a na primorju i u decembru, zasniva se proizvodnja povrća koje ima kraći period vegetacije. Tu ubrajamo lisnato povrće, ali i mladi luk.
Mladi luk dolazi kao druga kultura u plodoredu, tako da nakon skidanja glavnog usjeva  (paprike, paradajza ili krastavca) slijedi čišćenje biljnih ostataka i plodova.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Zlatibor, 25-29.11.2019.

Prezentacija naučnih radova na VII Kongresu o zaštiti bilja

Dr Dragana Radunović, samostalna savjetnica za oblast zaštite bilja, prezentovala je na Kongresu dva naučna rada nastala tokom istraživanja fitopatogene bakterije Erwinia amylovora u Crnoj Gori, jedan rad u vidu postera („Molecular characterization of Erwinia amylovora strains in Montenegro”), a jedan kroz usmenu prezentaciju („The importance of appearance and risk of spreading Erwinia amylovora in Montenegro”).

Opširnije...


Danilovgrad, Donji Zagarač 22-23. 11. 2019. godine

Po prvi put organizovana manifestacija „Dani divljeg šipka“

U stručnom dijelu, organizatori su podržani od strane savjetnika Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Održano je pet stručnih predavanja: „Gajenje šipka, agrotehnika“, „Tehnologija proizvodnje soka od šipka“,  „ Zahtjevi higijene za objekte i prostorije u kojima se proizvode male količine hrane i odobravanje objekata za preradu“, „Procedura stavljanja jakih alkoholnih pića u promet“ i „Njega vina“.

Opširnije...


PRERADA, 14. novembar 2019.

SAVJET: Pretakanje vina

Nakon završenog procesa fermentacije, i kasnije tokom čuvanja vina, u vinu se izdvajaju mnoge materije u vidu taloga. Talog, pored organskih materija, koje potiču od grožđa, kvasaca, čestica zemlje i dr. nečistoća, sadrži i mnoge mkroorganizme - kvasce, bakterije, plijesni.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 21. oktobar 2019.

SAVJET: Proizvodnja lozovače prepečenice

Lozovača je rakija od grožđa koja se dobija fermentacijom i destilacijom necijeđenog kljuka grožđa. Naši proizvođači uglavnom proizvode komovicu - destilišu prevrelu kominu nakon cijeđenja vina. Nešto između prave lozovače i komovice je rakija lozovača koja se dobija destilacijom delimično ocijeđenog kljuka - kad se vino ocijedi slobodnim padom.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Golubovci, Podgorica, 1.10.2019. godine

U Golubovcima održana VII radionica za proizvođače jakih alkoholnih pića

Odjeljenje za savjetodavne poslove Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u saradnji sa AD „Plantaže“ i GO Golubovci, organizovalo je radionicu za proizvođače jakih alkoholnih pića. Radionici su pored proizvođača lozovače iz Zete i Danilovgrada prisustvovali i proizvođači jabukovače iz Cetinja.

Opširnije...


Vranjina, Podgorica, 20-21. jun 2019.

Predavanje na temu Zlatna žutica vinove loze i Prezentacija rezultata tromjesečnog praćenja brojnosti štetočine vinove loze - američkog cvrčka

Održani su u četvrtak 19. septembra, sa početkom u 11.00 časova, u prostorijama Nacionalnog parka Skadarsko jezero na Vranjini. Radionicu je organizovalo NVO Udruženje Godinje, uz podršku Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i stručnu podršku dr Dragane Radunović, stručne saradnice Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji. Dr Radunović održala je prezentaciju o Zlatnoj žutici vinove loze, bolesti koja danas ozbiljno ugrožava vinogradarsku proizvodnju mnogih zemalja i predstavlja ozbiljnu prijetnju i za područje Crne Gore.

Opširnije...


ZAŠTITA BILJA, 9. septembar 2019. AKTUELNO

SAVJET: Savjet maslinarima za zaštitu ploda masline od muve masline

Muva masline Bactrocera oleae Gmel., je najznačajnija štetočina masline. Posljedice njenog napada su dvojake. Utiče na smanjenje prinosa i do 80%, a drugo kvalitet ulja od takvih maslina je lošiji koji se ogleda u povećanom sadržaju slobodnih masnih kisjelina, kao i to da je vrijeme čuvanja takvog ulja kraće.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 4. septembar 2019.

SAVJET: Berba grožđa, sumporisanje kljuka i fermentacija kod proizvodnje crnih vina

Grožđe se bere u fazi tehnološke zrelosti tj. kad je u bobici optimalan sadržaj šećera, kisjelina, aromatičnih i dr. jedinjenja neophodnih za spravljanje određenog tipa vina.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 22. jul 2019.

SAVJET: Održavanje higijene sudova za vino

Sudovi koji se koriste u proizvodnji vina imaju višestruku namjenu –koriste se za fermentaciju kljuka i šire, bistrenje, kupažiranje, čuvanje vina i dr. Mogu biti izrađeni od različitog materijala, ali se danas najviše koriste plastične kace, polipropilenski sudovi, inox sudovi i drvena burad.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 15. jul 2019. AKTUELNO

SAVJET: Savjet maslinarima Bara i Ulcinja - Zaštita masline od muve masline

Maslinari Ulcinja i Bara obavješteni su da su klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane 16. jula. Istog dana u laboratoriji izvršen je i pregled plodova radi utvrđivanja aktivne infestacije. Na osnovu utvrđenog stanja procenat infestacije ove štetočine je: Infestacija je zabilježena samo u lokalitetima Valdanos 1 i Valdanos 2 i u oba lokaliteta je iznosila 4% od čega su 2% bila jaja i 2 % larve prvog stepena. U ovim lokalitetima su zabilježeni i sterilni ubodi muve.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 27. jun 2019.

SAVJET: Higijena u objektima u kojima se proizvodi vino

Po Zakonu o bezbjednosti hrane (sl.list CG br.57/2015) hrana obuhvata i piće ,tako da objekti u kojima se proizvodi vino moraju ispunjavati uslove propisane Zakonom o bezbjednosti hrane i Uredbom o higijeni hrane (sl.list CG br. 13/2016). Uredna o higijeni hrane propisuje opšte i posebne zahtjeve za sve faze proizvodnje, prerade ili distribucije hrane u svim fazama nakon primarne proizvodnje.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Podgorica, 20-21. jun 2019.

Održana obuka na temu: „Bezbjednost hrane u preradi voća i povrća, sljedljivost i tržišni standardi“

U organizaciji Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) i Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO) Ujedinjenih nacija u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja održana je obuka na temu „Bezbjednost hrane u preradi voća i povrća, sljedljivost i tržišni standardi“. Cilj obuke je da se učesnici bolje upoznaju sa sistemom bezbjednosti hrane u procesu proizvodnje i prerade voća i povrća.

Opširnije...


Podgorica, 10-11. jun 2019.

Održana obuka u okviru projekta „Podrška održivoj integraciji lanaca vrijednosti voća i povrća u Crnoj Gori“

Dvodnevna obuka održana je u Podgorici, u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO), u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore, sa ciljem da se učesnici bolje upoznaju sa standardima vezanim za dobru poljoprivrednu praksu, sa naglaskom na GlobalGAP. Obuka je obuhvatila više tema: Dobra poljoprivredna praksa, Razlike i sličnosti između različitih standarda, praksi i EU zakonodavstva i Implementacija GlobalGAP standarda i sertificiranje.

Opširnije...


VOĆARSTVO, 6. jun 2019.

AKTUELNO

Zelena rezidba voćaka

Ljetnja ili zelena rezidba voćaka je agrotehnička mjera koja se sprovodi u toku vegetacije. Kod mladih voćaka ova operacija se izvodi u cilju pravilnog formiranja krune, odnosno željenog uzgojnog oblika, dok se kod voćaka koje su u rodu ovom mjerom vrši dopuna zimske rezidbe. Sa vremenom izvodjenja ove rezidbe treba biti oprezan, odnosno, treba je izvesti u optimalnom vremenskom periodu, kada je završen rast mladara, ili kad oni imaju smanjen porast. U našim uslovima ova operacija se izvodi u drugoj polovini jula, ili u avgustu.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO, 6. jun 2019.

AKTUELNO

Prorjeđivanje plodova

Proređivanje plodova je veoma važna pomotehnička mjera, koja ima za cilj regulisanje rodnosti. Ukoliko bi se izbjegla ova mjera, može doći do toga da voćke jedne godine obilno rode, a da naredne godine rod izostane, što je veoma čest slučaj kod naših poljoprivrednih proizvođača.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Cetinje, 17. maj 2019.

Održana radionica za proizvođače jakih alkoholnih pića

U organizaciji Odeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, na Cetinju je održana radionica za proizvođače jakih alkoholnih pića.

Kako se Crna Gora smatra kolijevkom lozovače, koja se inače tradicionalno proizvodi u ovom kraju i dominira među jakim alkoholnim pićima, to su na prvoj radionici  prisustvovali većinom proizvođači lozovače i komovice.

Opširnije...


ZAŠTITA BILJA, 20. maj 2019.

AKTUELNO

Radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja

U organizaciji Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, a u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Institutom za Javno zdravlje, održala se 17. maja 2019. u Tuzima, u opštinskoj sali, nova radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja sa ovog područja.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


NAJAVA, 15. maj 2019.

RADIONICE ZA PROIZVOĐAČE JAKIH ALKOHOLNIH PIĆA

Odeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, organizovaće više radionica za proizvođače jakih alkoholnih pića.
Radionice će biti održane u centralnom i sjevernom dijelu Crne Gore. Prva radionica će biti organizovana u petak, 17.05.2019. godine sa početkom u 10h u maloj sali Opštine Cetinje.
Cilj radionica je da proizvođači jakih alkoholnih pića registruju svoju proizvodnju u skladu sa zakonom koji reguliše ovu oblast, poboljšaju kvalitet svojih proizvoda i stave ih na tržište u skladu sa zakonskom regulativom.
Na radionicama će biti obrađene dvije teme:
• Stavljanje jakih alkoholnih pića u promet - procedura i
• Tehnologija proizvodnje jakih alkoholnih.
Takođe, proizvođačima će biti dijeljen štampan materijal koji se odnosi na neophodne korake koji se moraju ispuniti kako bi svoj proizvod stavili u promet. Pozivamo proizvođače jakih alkoholnih pića (lozovače i dr. rakija od voća, likera travarica i dr.) da prisustvuju radionicama.


ZAŠTITA BILJA, 13. maj 2019.

AKTUELNO

SAVJET: PLAMENJAČE PRIJETE POVRĆU I VINOVOJ LOZI

Česte, svakodnevne kiše ovih dana onemogućavaju zaštitu povrtarskih usjeva i višegodišnjih zasada i pogoduju razvoju bolesti. Najveća opasnost prijeti od plamenjače, s obzirom na povoljne uslove za njen razvoj i širenje - umjerene temperature (18-20°C) i dovoljno vlage. Zbog toga, u narednom periodu treba obratiti pažnju na pojavu simptoma plamenjače na biljkama i čim vrijeme dozvoli, obaviti preventivne hemijske tretmane.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Cetinje, Rvaši, 18. april 2019.

Održana radionica za vinare Riječke Nahije

Odeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, u porodičnoj vinariji Božidara Šofranca, u Rvašima, odrganizovalo je radionicu za proizvođače vina Riječkog vinogradarskog subregiona. Cilj radionice je prezentacija aktuelnih mjere podrške iz Agrobudžeta za sektor vinogradarstva i vinarstva, a naročito nova mjera posebne podrške za vino, koja se ove godine prvi put realizuje.

Opširnije...


Nikšić, 15. april 2019.

Projekat “Promovisanje održivih lanaca vrijednosti poljoprivredno - prehrambenih proizvoda kroz povezanost sa turizmom“

U okviru projekta “Promovisanje održivih lanaca vrijednosti poljoprivredno - prehrambenih proizvoda kroz povezanost sa turizmom“, koji realizuju FAO i EBRD u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije, predstavnici FAO-a i fondacije „Slow Food“ sa predstavnikom Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, 14. aprila obišli poljoprivredna gazdinstva na području opštine Nikšić.

Opširnije...


AKTUELNO - ZAŠTITA BILJA, 15. april 2019.

SAVJET: PREPORUKE MASLINARIMA – ZAŠTITA MASLINA

Tokom terenskih aktivnosti u opštinama Bar i Ulcinj i obilaskom maslinjaka, kako mladih zasada tako i starijih maslinjaka, može se reći da postoji opasnost za pojavu bolesti, posebno obzirom na vremenske uslove i fenofazu razvoja masline je moguće da se javi infekcija prouzrokovačem bolesti Paunovo oko na maslinama - fitopatogenom gljivicom Spilocea oleagina.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


POVRTARSTVO, 15. april 2019.

SAVJET: KALEMLJENJE RASADA LUBENICE I PREDNOSTI SADNJE

Kalemljenje kao postupak spajanja podloge i plemke (kalem grančice), poznato je od davnina, naročito kada je u pitanju oblast voćarstva i vinogradarstva. Međutim intenzivni agro tehnološki napredak u proizvodnji povrća, naročito u zaštićenom prostoru, dovodi do novih praksi u proizvodnji pa se tako zadnjih godina sve više u savremenoj povrtarskoj proizvodnji širi upotreba kalemljenog rasada, prije svega u proizvodnji lubenice, a posljednjih godina i u proizvodnji paradajza i paprike.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


POVRTARSTVO, 12. april 2019.

SAVJET: PROIZVODNJA RANOG POVRĆA

Rana proizvodnja povrća, iako zahtijeva značajna ulaganja, je prvenstveno konkurentna na tržištu, pa samim time i isplativa. Međutim, mnogi povrtari još uvijek to ne prepoznaju kao svoju šansu, posebno još ako proizvode u primorskom ili centralnom dijelu, gdje su značajno veće temperature, sa velikim brojem sunčanih dana, u odnosu na sjeverni dio. Poljoprivredni proizvođači bi trebali, prije nego što se uopšte upuste u analizu proizvodnje povrća, da tačno znaju koje vrste povrća žele proizvoditi. Treba naravno pratiti tržište, „osluškivati“ zahtjeve potrošača i prema tome se i usmjeravati.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 12. april 2019.

SAVJET: U SUSRET PROIZVODNJI LUKA - KAKO SE BORITI SA ŠTETOČINAMA

Na sjeveru Crne Gore u toku je sadnja luka i povrtari sve češće postavljaju pitanje kako izbjeći ''crvljivost'' luka. Glavni krivci za ovu neželjenu pojavu su larve lukove muve (Hylemia antique) ili muve minera (Napomyza gymnostoma) koje se u pojedinim regionima skoro svake godine useljavaju u tek iznikle biljke luka.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 8. april 2019.

SAVJET: Antraknoza jagode

Antraknoza jagode je rasprostranjena u cijelom svijetu gdje se gaji jagoda. Bolest prouzrokuju gljive iz roda Colletotrichum. Ova bolest se smatra drugom po štetnosti u proizvodnji jagode (poslije sive truleži). U pojedinim godinama štete mogu biti i do 80% prinosa.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 4. april 2019.

SAVJET: Zaštita vinove loze u fazi kretanja vegetacije

Vinova loza se nalazi u fazi kretanja vegetacije. U većini vinograda počelo je otvaranje pupoljaka i ovo je pravo vrijeme za hemijsku zaštitu koja je u ovoj fazi usmjerena na suzbijanje gljive Phomopsis viticola – uzročnika crne pjegavosti.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 26. mart 2019.

SAVJET: Zaštita jabuke u fazi ''mišjih ušiju''

Mnogi voćari poslednjih godina opredijelili su se za podizanje zasada jabučastih voćnih vrsta. Aktuelni sortiment nameće potrebu za intenzivnijim pristupom ovoj djelatnosti, odnosno neophodnost da se ispoštuju preporučene agrotehničke i pomotehničke mjere kako bi se osigurao prinos i kvalitet plodova i ekonomski opravdala proizvodnja. Jedan od bitnih preduslova uspješne proizvodnje je i pravovremena zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina. Ovom problemu pažnja se naročito mora posvetiti u godinama sa nestabilnim vremenom i učestalim padavinama.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Cetinje, 22. mart 2019.

Savjetodavci obišli višegodišnje zasade na području cetinjske opštine

Vinogradari Riječke Nahije od davnina su poznati po gajenju vinove loze , proizvodnji vina i rakije lozovače. U ovom regionu uzgajaju se uglavnom autohtone sorte vinove loze Vranac i Kratošija, ali ima i drugih sorti, kao što su Tamjanika, Burgundac, Chardonnay, Smederevka i dr. Osim rakije lozovače, manji broj proizvođača proizvodi i voćne rakije, prvenstveno od dunje i jabuke, uglavnom za sopstvene potrebe. Najveći broj proizvođača svoje proizvode plasira kroz turističku ponudu, na sopstvenim gazdinstvima.

Opširnije...


Petnjica, 21. mart 2018.

Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove danas su posjetili Srednju mješovitu školu u Petnjici

Pored dogovora o budućoj saradnji, u cilju kvalitetnjijeg izvođenja praktične nastave, kao i uključivanja savjetodavaca u teorijski dio nastave, savjetodavci su upoznali učenike završnog razreda sa mjerama kojima Ministarstvo poljoprivrede podržava i podstiče mlade poljoprivrednike.

Opširnije...


Plužine, 21. mart 2019.

Radionica u Plužinama

Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji u okviru Zimske škole poljoprivrede nastavilo je sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača.

Opširnije...


POVRTARSTVO, 14. mart 2019.

SAVJET: PROIZVODNJA RASADA ZA RANU PROLJEĆNU PROIZVODNJU

Prateći proizvodnju rasada, tokom februara i marta na području opština Podgorica i Danilovgrad, uočila sam da proizvođači najčešće griješe na samom početku proizvodnje.  

Dosta proizvođača proizvode rasad za vlastite potrebe proizvodnje, a među njima, ima i onih, koji to rade već duži niz godina, ali se opet dešavaju problemi u proizvodnji. Najčešće greške se manifestuju u nepravilnom navodnjavanju i regulisanju temperature u rasadnicima.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Mojkovac, 8. mart 2018. (Slatina, selo Prošćenje)

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2019. godinu u Slatini

Za poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine Mojkovac u mjestu Slatina, selo Prošćenje održana je prezentacije mjera Agrobudžeta za 2019. godinu Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva predstavili su i pojasnili proizvođačima aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uslove prihvatljivosti, neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje podrške, rokove za prijavu kao i postupke sprovođenja Javnih poziva. Najveće interesovanje je bilo za premije za stočarstvo, premije za preradu mlijeka na gazdinstvu, podršku voćarstvu, organskoj poljoprivredi i drugo. Prezentaciju Agrobudžeta za 2019. godinu nastavićemo u ostalim mjesnim zajednicama na području bjelopoljske opštine.

Opširnije...


PČELARSTVO, 11. mart 2019.

Značaj pčela u oprašivanju biljaka

Albert Ajnštajn je tvrdio „Kada bi pčele nestale čovjeku bi ostalo četiri godine života“. U svojim radovima o pčelama, pčelinjem društvu i organizaciji u njemu, govorio je i Nikola Tesla.

On organizaciju u pčelinjem društvu karakteriše kao jedno savršenstvo i predviđa da će i čovječanstvo na svom vrhuncu imati istu organizaciju. Pčele najdirektnije utiču na poljoprivrednu proizvodnju, na povećanje prinosa i kvaliteta plodova voća. Samo dobra povezanost svih subjekata u poljoprivredi, dobra saradnja i komunikacija pčelara sa proizvođačima koji koriste pesticide mogu biti garant uspjeha, mogu sačuvati medonosnu pčelu i druge korisne insekte.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 7. mart 2019.

SAVJET: PROLJEĆNO PRSKANJE VOĆNJAKA I VINOGRADA

Pravo je vrijeme za rano proljećno prskanje višegodišnjih zasada, s obzirom da se voćna stabla i vinova loza sada nalaze u fazi kretanja vegetacije. Upravo u ovom periodu, nakon obavljene rezidbe, potrebno je izvršiti hemijsku zaštitu zasada u cilju kontrole, odnosno, redukcije brojnosti štetnih organizama. Na taj način, obezbijedićemo da biljke uđu spremnije u novu vegetaciju i olakšaćemo kasniju zaštitu.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 7. mart 2019.

SAVJET: Opasnosti od kvarenja i mana vina

Toplije vrijeme i više temperature u podrumima mogu dovesti do neželjenih promjena u vinu.

Promjene su izraženije, i veća je vjerovatoća da će se one desiti, ukoliko je bilo više propusta prilikom tehnologije proizvodnje i njege vina.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Kolašin, 1. mart 2019. (Dragovića polje, Gornje Lipovo)

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2019. godinu

Za poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine Kolašin (Gornja Morača, Dragovića Polje i Gornjeg Lipova) održane su prezentacije mjera Agrobudžeta za 2019. godinu.

Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva, predstavili su i pojasnili poljoprivrednicima aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uslove prihvatljivosti, neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje podrške, rokove za prijavu kao i postupke sprovođenja Javnih poziva.

Opširnije...


Nikšić, Župa, 27. februar 2019.

ZIMSKA ŠKOLA ZA POLJOPRIVREDNIKE – ŠKOLA VOĆARSTVA

Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji u okviru Zimske škole poljoprivrede nastavlja sa edukacijom poljoprivrednih proizvođača. 27. februara u Nikšiću u MZ Župa, održana je radionica za voćare. Teme koje su bile prezentovane odnose se na uzgoj i proizvodnju jagodičastog-bobičastog voća, osnovna pravila rezidbe kontinentalnog voća, standarde kvaliteta u ovoj oblasti kao i na put do sertifikata u organskoj proizvodnji.

Opširnije...


Danilovgrad, 26. februar 2019.

Održano savjetovanje o zaštiti bilja

U zajedničkoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, opštine Danilovgrad i „Ascus“ doo – Podgorica, u Danilovgradu je održano savjetovanje za poljoprivredne proizvođače, iz oblasti zaštite bilja.

Uvodnu prezentaciju na temu „Problematika štetnih organizama u centralnom dijelu Crne Gore“, održala je dr Dragana Radunović, samostalna savjetnica Odjeljenja za savjetodavne poslove MPRR.

Opširnije...


VOĆARSTVO, 27. februar 2019.

SAVJET: SAVJETI NA TERENU - ZIMSKA REZIDBA VOĆAKA

Tokom zimskog mirovanja, najvažnije agrotehničke mjere u voćnjacima su rezidba, đubrenje, zimsko tretiranje i obrada zemljišta. Na poziv proizvođača i kroz redovan terenski rad do 25-og februara je odrađen veći broj demonstracija i pokaznih rezidbi različitih voćnih vrsta. Kako je rezidbu neophodno raditi po suvom vremenu povoljni vremenski uslovi su omogućili da se ova mjera odradi u optimalnom roku.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 25. februar 2019.

SAVJET: ZIMSKA ZAŠTITA VOĆNJAKA

Čim vremenske prilike dozvole treba pristupiti radovima u voćnjacima kako bi ih završili još za vrijeme mirovanja vegetacije. Jedna od tih mjera je i zimsko prskanje kojim suzbijamo sve vrste štetočina i prouzrokovača biljnih bolesti.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


ZAŠTITA BILJA, 25. februar 2019.

SAVJET: SIZBIJANJE LEPTIRASTE VAŠI - Aleurocanthus spiniferus

Aleurocanthus spinifereus je jedna od najznačajnijih štetočina citrusa i najveća prijetnja za njihovu proizvodnju na Mediteranu. U pitanju je polifagna štetočina koja je registrovana na oko 90 biljnih vrsta. Osim citrusa prisutna je na vinovoj lozi, naru, ruži, bršljanu, pirokanti, lovoru, gliciniji.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO, 25. februar 2019.

SAVJET: OSNOVNA PRAVILA REZIDBE

Rezidba nakon sadnje voćaka, odnosno prekraćivanje na visinu koju zahtijeva formiranje odredjenog uzgojnog oblika vrši se isključivo u proljeće bez obzira kada su sadnice posadjene. Ukoliko se prekraćuju sadnice sa prevremenim grančicama, prekraćivanje se izvodi na 30 cm iznad najgornje grančice, dok se ostale sadnice prekraćuju na 75-85 cm ili više, od nivoa zemlje, u zavisnosti od uzgojnog oblika koji se želi formirati.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Golubovci, 14. februar 2019.

Radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, a u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Institutom za Javno zdravlje, održali su 14. februara 2019. u Golubovcima, u opštinskoj sali Glavnog grada, prvu ovogodišnju radionicu za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja sa ovog područja.

Opširnije...


Berane, Andrijevica, 14. i 15. februar 2019.

ZIMSKA ŠKOLA ZA POLJOPRIVREDNIKE – ŠKOLA VOĆARSTVA

Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, u okviru škole voćarstva održalo je edukativne radionice i za proizvođače voća u Beranama i Andrijevici. I ovog puta odziv voćara bio je veliki, a pokazano je interesovanje za nastavak aktivnosti edukacije i iz drugih oblasti biljne proizvodnje.

Opširnije...


POVRTARSTVO, 15. februar 2019.

SAVJET: NAKLIJAVANJE SJEMENSKOG KROMPIRA

U proizvodnji krompira preduslov za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa zavisi od pravilne pripreme sjemenskih krtola. Sama priprema obuhvata izbor sorte, izbor kvalitetnog sjemena od poznatih proizvođača, naklijavanje i po potrebi sječenje krtole.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


RATARSTVO, 15. februar 2019.

SAVJET: PRIHRANA OZIMIH ŽITA

Kada govorimo o prihrani ozmih žita, govorimo uz pretpostavku da su poljoprivredni proizvođači već obavili osnovno đubrenje u jesen prije same sjetve ozimih žita. U jesen se dodaju cjelokupne količine fosfora i kalijuma, a samo 1/3 azota od predviđene količine, iz razloga što je azot element koji se lako ispira u dublje slojeve zemljišta pod uticajem padavina, pa ga je neophodno dodati i u toku same vegetacije biljaka.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PČELARSTVO, 7. februar 2019.

SAVJET: RADOVI U PČELINJAKU TOKOM FEBRUARA

Februar je u našim uslovima sličan januaru što se tiče sniježnog pokrivača i hladnoće, ali su dani znatno duži, pa to utiče na maticu da počne polaganje jaja, ako to već nije uradila u januaru. Prije nego dođe do pročisnog izleta pčela, sa podnjača košnica obavezno se uzimaju uzorci mrtvih pčela (20 – 30), da bi se u ovlašćenoj veterinarsko-dijagnostičkoj ustanovi izvršila analiza na crijevnog parazita pčela, koje izaziva oboljenje poznato pod imenom nozemoza. Samo ona pčelinja društva koja su slobodna od ove bolesti mogu se dobro razviti i dati maksimalan prinos meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Plav, Gusinje, 6. i 7. februar 2019.

ZIMSKA ŠKOLA VOĆARSTVA

U okviru Zimske škole poljoprivrede koju tradicionalno organizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji održali su radionice za proizvođače voća u Plavu i Gusinju. Aktuelne teme iz oblasti savremenog voćarstva, standarda kvaliteta i organske proizvodnje izazvale su interesovanje velikog broja voćara ovog kraja.

Opširnije...


VOĆARSTVO, 4. februar 2019.

SAVJET: IZBOR SADNOG MATERIJALA

Uspješno bavljenje voćarskom proizvodnjom u velikoj mjeri zavisi od izbora sadnog materijala. Za visokointezivne voćarske zasade, uglavnom se preporučuje izbor slabobujnih podloga na kojima su kalemljene vodeće sorte voćnih vrsta. Ovakav način podizanja ima svojih prednosti ali i nedostataka. Prednost ovakve sadnje ogleda se u maksimalnom iskorišćavanju zemljišta koje je opredijeljeno za voćnjak, renijem stupanju na rod, lakšem obavljanju svih agro i pomotehničkih mjera, boljom obojenošću i kvalitetom plodova.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO, 4. februar 2019.

SAVJET: PODMLAĐIVANJE VOĆAKA

Kod starijih stabala voća, pri kraju rodnosti, dolazi do smanjenja vegetativnog porasta, smanjenja rodnosti, ogoljavanja rodnih grana i premještanja roda pri vrhovima grana, smanjenja kvaliteta plodova i jače pojave vodopija. Da bi se spriječile ove negativne pojave potrebno je izvršiti rezidbu u smislu regeneracije voćaka, odnosno sprovesti njihovo podmlađivanje.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Rvaši, Cetinje, 25. januar 2019.

Predstavljen Agrobudžet 2019.

„Dobra vijest za sektor poljoprivrede je da Agrobudžet za ovu godinu iznosi 52,4 miliona eura i da je veći za 12,4 miliona eura ili 31% u odnosu na prošlu godinu. Upravo onako kako smo i najavili: da će biti obezbijeđena značajno izdašnija sredstva i programi bespovratne podrške u cilju dinamičnijeg razvoja naše poljoprivrede“, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović. Na prezentaciji Agrobudžeta za 2019. godinu, održanoj danas u Rvašima, potpredsjednik Simović je ocijenio da je ovogodišnji Agrobudžet istovremeno i evropski i domaćinski.

Preuzmi Agrobudžet 2019...


PRERADA, 22. januar 2019.

SAVJET: Etiketiranje vina

U skladu sa Zakonom o vinu (Službeni list CG br. 41/2016) označavanje i pakovanje vina vrše proizvođači na osnovu dozvole za stavljanje vina u promet. Oznake na ambalaži i etiketi moraju biti lako uočljive, jasne i čitke.

Na etiketi se navode obavezni i fakultativni podaci.

Opširnije...


Ulcinj, 21. decembar 2018.

Radionica o leptirastoj vaši Aleurocanthus spiniferus

Imajući u vidu značajne štete koje na agrumima na crnogorskom primorju pričinjava leptirasta vaš Aleurocanthus spiniferus, 21.12.2018. godine u 11 časova proizvođači agruma sa područja Ulcinja upoznali su se sa karakteristikamaovog štetnog organizma i mjerama borbe.

Opširnije...


Bar, 08. novembar 2018.

Radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Institutom za Javno zdravlje, održali su obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja.

Opširnije...


Podgorica, 23. oktobar 2018.

Radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, a u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Institutom za Javno zdravlje, održali su 23.10.2018. god. obuku zaposlenih u “Crnagoraputu”, koji u okviru svojih djelatnosti koriste sredstva za zaštitu bilja.

Opširnije...


POVRTARSTVO, 19. oktobar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Najčešći problemi u proizvodnji krastavaca u zaštićenom prostoru

Proizvodnja krastavaca u zaštićenom prostoru nije nimalo laka, iako na prvi pogled djeluje jednostavna. U prilog tome ide činjenica, što je to kultura koja brzo nakon rasađivanja plodonosi, a plodovi su teški i kad počne intenzivnija berba, ubiranje je svakodnevno. Osim toga, ima relativno kratku vegetaciju i dosta proizvođača nakon proljećnog turnusa, rade i jesenju proizvodnju, tj.dva turnusa u toku godine. Prije proljećne sadnje, najčešće proizvode zelenu salatu ili spanać i imaju vremena da pripreme zemljište za proizvodnju krastavaca. U plodoredu se često sadi za jesenju potrošnju poslije proizvodnje paradajza, što daje dobre rezultate. Krastavac ne treba gajiti u monokulturi, jer ni jedna monokultura nije dobra, a nerijetko njen proizvod su gljivična oboljenja, kao i pojava zemljišnih štetočina, koje mogu nanjeti veće štete i usjevu, kao i samom zemljištu.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 15. oktobar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Pretakanje vina

Po završenoj alkoholnoj alkoholnoj fermentaciji, mlado vino je još uvijek mutno, neformiranog ukusa i mirisa.

U vinu se formira talog koji potiče od grožđa, kvasaca, zemlje, sredstava za zaštitu i dr. nečistoća. Takođe, u talogu su i nepoželjni mikroorganizmi (bakterije, plijesni i dr.) koji se hrane produktima razlaganja kvasaca i utiču na kvalitet budućeg vina pa je potrebno spriječiti njihovu aktivnost.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 18. septembar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Kako proizvesti lozovaču vrhunskog kvaliteta?

Da bi imali rakiju vrhunskog kvaliteta najprije je potrebno da imamo dobru sirovinu tj. grožđe. Grožđe treba da je dobrog zdravstvenog stanja, da nije plesnivo, i sa zadovoljavajućim sadržajem šećera i kisjelina. Grožđe se bere u tehnološkoj zrelosti kada je odnos šećera i kisjelina optimalan za dobijanje kvalitetnog proizvoda.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


3. septembar 2018. godine

Berba vinskih sorti grožđa

U vinogradarskim rejonima je počela berba vinskih sorti grožđa. U pojedinim krajevima grožđe je već u fazi prerade za vino, dok se u drugim krajevima berba tek očekuje. Ova godina, što se tiče meteoroloških prilika, je bila dosta teška, i nije baš išla na ruku našim vinogradarima, tako da kvalitet grožđa dosta varira od vinograda do vinograda.

Opširnije...


Ulcinj, Bar 4. avgust 2018. godine

AKTUELNO! Savjet maslinarima

Od strane Uprave za veterinu, bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove obaviješeni smo da su klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane 1. avgusta, a plodovi u laboratoriji 2. avgusta. Brojnost muva u/na klopkama je bila različita i na svim lokalitetima je ponovo bila znatno veća u odnosu na prethodni pregled posebno na području Valdanosa. Na većini lokaliteta (izuzetak je Stari Bar) na žutim pločama se hvatalo više imaga muve nego na Mc Phail klopkama. Najviše muva uhvaćeno je na žutoj ploči na lokalitetu Valdanos 1 (114 ženki i 77 mužjaka). Infestacija je slična kao i u prethodnom pregledu, ali sada u plodovima preovladavaju lutkine košuljice i prazni hodnici, jer je došlo do izlijetanja imaga iz lutki.

Opširnije...


Ulcinj, Bar 9. jul 2018. godine

AKTUELNO! Savjet maslinarima za zaštitu maslinjaka od muve masline

U vezi praćenja pojave muve masline na području Ulcinja i Bara od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obaviješteni smo da su klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane 4. jula, a plodovi u laboratoriji 5. jula. Pregled klopki i plodova nastavlja se redovno i u ovom periodu.

Opširnije...


Bar, (Virpazar), 6. jul 2018.

Edukacija vinogradara povodom implementacije Naredbe o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja zlatne žutice vinove loze

6. jula 2018. godine predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji učestvovali su u organizaciji edukacije za vinogradare, a predstavnici Odsjeka za zdravstvenu zaštitu bilja Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su održali prezentaciju za vinogradare sa područja Opštine Bar u prostorijama Mjesne kancelarije Virpazar.

Opširnije...


Cetinje, 29. jun 2018.

Radionica za obuku korisnika sredstava za zaštitu bilja

Nastavak edukacije o važnosti uspostavljanja sistema eliminisanja i/ili ublažavanja eventualnih posledica nekontrolisane primjene pesticida je sprovedena i na Cetinju u sali Opštine.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Direktorata za ruralni razvoj i Instituta za javno zdravlje održali su višesatna predavanja o vrsti i pravilnoj primjeni pesticida, primjeni kodeksa Dobre poljoprivredne prakse, rukovanju ambalažom, ličnoj zaštiti kao i ukazivanju prve pomoći i prepoznavanju različitih simptoma nestručnog rukovanja pesticiima na zdravlje ljudi i mnogim drugim temama iz tih oblasti.

Opširnije...


Danilovgrad, 1. jun 2018.

Obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja

Organizovanje obuke za korisnike pesticida se nastavilo tako da su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji u saradnji sa Institutom za javno zdravlje održali specijalistički kurs za lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u Danilovgradu, u sali Opštine.

Opširnije...


Golubovci, Podgorica 26. april 2018.

Obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja

Specijalistički kurs za korisnike sredstva za zaštitu bilja održan je u Golubovcima, u prostorijama Opštine. Program su realizovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Direktorata za ruralni razvoj i Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji; Instituta za javno zdravlje i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Opširnije...


Bijelo Polje, 26. mart 2018.

Održana radionica: „Pravilna upotreba pesticida i njihov uticaj na pčele kao najznačajnije oprašivače biljaka“

Odjeljenje za Savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizovalo je radionicu na temu:

„Pravilna upotreba pesticida i njihov uticaj na pčele kao najznačajnije oprašivače biljaka“.

Opširnije...


Bijelo Polje, 16. mart 2018. (Korita, Zaton)

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu

Za poljoprivredne proizvođače bjelopoljskih sela sa područja Koritske visoravni i u Zatonu održane su prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu. Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva predstavili su i pojasnili proizvođačima aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uslove prihvatljivosti, neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje podrške, rokove za prijavu kao i postupke sprovođenja Javnih poziva. Opširnije...


Kolašin, 9. mart 2018. (Dragovića polje, Gornje Lipovo)

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu

Za poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine Kolašin (Gornja Morača, Dragovića Polje i Gornjeg Lipova) održane su prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu.

Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva predstavili su i pojasnili proizvođačima aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uslove prihvatljivosti, neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje podrške, rokove za prijavu kao i postupke sprovođenja Javnih poziva. Opširnije...

Podgorica,26. februar 2018.

Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ - IPARD program

Više informacija o IPARD programu možete dobiti na sajtu:

www.ipard.gov.me

Ovdje možete preuzeti Javni poziv i prateći materijal:

- Prvi Javni poziv IPARD Mjera 1

- Prilog 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 1

- Prilog 2 – Lista neophodne dokumentacije uz Zahtjev za dodjelu podrške

- Prilog 3 - Lista neophodne dokumentacije uz Zahtjev za isplatu sredstava podrške

- Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu podrške

- Obrazac 2a Detaljni biznis plan (veci od 50.000)

- Obrazac 2b Jednostavni biznis plan (manji od 50.000)

- Obrazac 3 - Zahtjev za isplatu sredstava podrške za Mjeru 1

- Biznis planovi - tabelarni dio.


ZAŠTITA BILJA, Bar, 1. februar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Zaštita maslina od paunovog oka

Vremenski uslovi tokom prethodnog zimskog perioda u području gajenja masline uz povećane temperature i pojavu kišnih padavina mogli su povoljno uticati na razvoj i infekciju maslina prouzrokovačem bolesti paunovo oko (Spilocea oleagina). Najznačajnija bolest masline u Crnoj Gori je upravo paunovo oko. Opasna je za našu sortu žuticu. Izaziva je fitopatogena gljivica, napada lišće ali i druge dijelove biljke.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VINOGRADARSTVO, Podgorica, 26. januar 2018.

SAVJET: Preporuke za intenzitet đubrenja vinove loze

U biljnoj proizvodnji gajenjem poljoprivrednih kultura, zemljište se iscrpljuje i osiromašuje hranljivim materijama, zato je đubrenje veoma važna agrotehnička mjera. Načini iznošenja hranjiva iz zemljišta su različiti: prinosom, ispiranje pod uticajem padavina, vezivanjem elemenata u nepristupačne za biljke oblike, fiksacija, erozija i td.. Zato je za savremeni vid proizvodnje nemoguće osigurati kvalitetnu proizvodnju bez optimalne plodnosti zemljišta.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA,

Cetinje,

19. decembar 2017.

SAVJET: Stabilizacija vina

Prije nego što dođe na tržište vino mora biti potpuno stabilno i bistro. Cilj stabilizacije jeste spriječiti mutnoće i taloženja pojedinih sastojaka prisutnih u vinu. U vinu su, nakon završene alkoholne fermentacije, prisutne mnoge čestice mutnoće.

Najčešći uzročnici mutnoće su soli vinske kisjeline, bjelančevine, jedinjenja gvožđa i bakra, bojene materije i dr.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Podgorica,9. decembar 2017.

Preporuke Savjetodavne službe poljoprivrednicima povodom najavljenog nevremena

Pravovremenim djelovanjem i poštovanjem preporuka zaštititi plastenike i zasade

Povodom najavljenog nevremena u vidu pojačanih sniježnih padavina, olujnog vjetra i jake kiše tokom narednih osam dana, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače čija proizvodnja može biti ugrožena ovim vremenskim prilikama, da pojačaju pozornost, reaguju preventivno, i u slučaju potrebe urade sve moguće agrotehničke i mehaničke mjere, kako bi izbjegli eventualnu štetu. To se posebno odnosi na objekte u kojima se proizvodnja odvija u zaštićenom prostoru, kao što su plastenici, ali i zasade voća.

Opširnije...


Zaštita bilja, Bijelo Polje, 15. novembar 2017.

SAVJET: Miner paradajza Tuta absoluta

Miner paradajza (Tuta absoluta) je štetočina čiji je najznačajniji domaćin biljka paradajza (Lycopersicon esculentum). Ovaj štetni organizam se razvija i na vrstama iz familije Solonaceae, a prije svega na listovima plavog patlidžana, krompira kao i nekim ukrasnim i korovskim vrstama ove familije. Porijeklom je iz Južne Amerke gdje predstavlja najznačajniju štetočinu paradajza. Larve T. absoluta napadaju paradajz kako u polju tako i u zaštićenom prostoru (staklenici i plastenici).

Opširnije...


Bijelo Polje,19. i Nikšić, 26. oktobar 2017.

Organizovana V i VI obuka - Specijalističkog kursa za lica koja koriste sredstva za zašzitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji održalo je još dvije radionice sa ciljem obuke korisnika sredstava za zaštitu bilja, i to u opštini Bijelo Polje 19. oktobra i opštini Nikšić 26. oktobra.

Opširnije...


Strana 1 2 3 4 5 6 7