Golubovci, 14. februar 2019.

Radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, a u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Institutom za Javno zdravlje, održali su 14. februara 2019. u Golubovcima, u opštinskoj sali Glavnog grada, prvu ovogodišnju radionicu za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja sa ovog područja.

Opširnije...


Berane, Andrijevica, 14. i 15. februar 2019.

ZIMSKA ŠKOLA ZA POLJOPRIVREDNIKE – ŠKOLA VOĆARSTVA

Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, u okviru škole voćarstva održalo je edukativne radionice i za proizvođače voća u Beranama i Andrijevici. I ovog puta odziv voćara bio je veliki, a pokazano je interesovanje za nastavak aktivnosti edukacije i iz drugih oblasti biljne proizvodnje.

Opširnije...


POVRTARSTVO, 15. februar 2019.

SAVJET: NAKLIJAVANJE SJEMENSKOG KROMPIRA

U proizvodnji krompira preduslov za postizanje visokih i kvalitetnih prinosa zavisi od pravilne pripreme sjemenskih krtola. Sama priprema obuhvata izbor sorte, izbor kvalitetnog sjemena od poznatih proizvođača, naklijavanje i po potrebi sječenje krtole.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


RATARSTVO, 15. februar 2019.

SAVJET: PRIHRANA OZIMIH ŽITA

Kada govorimo o prihrani ozmih žita, govorimo uz pretpostavku da su poljoprivredni proizvođači već obavili osnovno đubrenje u jesen prije same sjetve ozimih žita. U jesen se dodaju cjelokupne količine fosfora i kalijuma, a samo 1/3 azota od predviđene količine, iz razloga što je azot element koji se lako ispira u dublje slojeve zemljišta pod uticajem padavina, pa ga je neophodno dodati i u toku same vegetacije biljaka.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PČELARSTVO, 7. februar 2019.

SAVJET: RADOVI U PČELINJAKU TOKOM FEBRUARA

Februar je u našim uslovima sličan januaru što se tiče sniježnog pokrivača i hladnoće, ali su dani znatno duži, pa to utiče na maticu da počne polaganje jaja, ako to već nije uradila u januaru. Prije nego dođe do pročisnog izleta pčela, sa podnjača košnica obavezno se uzimaju uzorci mrtvih pčela (20 – 30), da bi se u ovlašćenoj veterinarsko-dijagnostičkoj ustanovi izvršila analiza na crijevnog parazita pčela, koje izaziva oboljenje poznato pod imenom nozemoza. Samo ona pčelinja društva koja su slobodna od ove bolesti mogu se dobro razviti i dati maksimalan prinos meda i drugih pčelinjih proizvoda.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Plav, Gusinje, 6. i 7. februar 2019.

ZIMSKA ŠKOLA VOĆARSTVA

U okviru Zimske škole poljoprivrede koju tradicionalno organizuje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji održali su radionice za proizvođače voća u Plavu i Gusinju. Aktuelne teme iz oblasti savremenog voćarstva, standarda kvaliteta i organske proizvodnje izazvale su interesovanje velikog broja voćara ovog kraja.

Opširnije...


VOĆARSTVO, 4. februar 2019.

SAVJET: IZBOR SADNOG MATERIJALA

Uspješno bavljenje voćarskom proizvodnjom u velikoj mjeri zavisi od izbora sadnog materijala. Za visokointezivne voćarske zasade, uglavnom se preporučuje izbor slabobujnih podloga na kojima su kalemljene vodeće sorte voćnih vrsta. Ovakav način podizanja ima svojih prednosti ali i nedostataka. Prednost ovakve sadnje ogleda se u maksimalnom iskorišćavanju zemljišta koje je opredijeljeno za voćnjak, renijem stupanju na rod, lakšem obavljanju svih agro i pomotehničkih mjera, boljom obojenošću i kvalitetom plodova.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VOĆARSTVO, 4. februar 2019.

SAVJET: PODMLAĐIVANJE VOĆAKA

Kod starijih stabala voća, pri kraju rodnosti, dolazi do smanjenja vegetativnog porasta, smanjenja rodnosti, ogoljavanja rodnih grana i premještanja roda pri vrhovima grana, smanjenja kvaliteta plodova i jače pojave vodopija. Da bi se spriječile ove negativne pojave potrebno je izvršiti rezidbu u smislu regeneracije voćaka, odnosno sprovesti njihovo podmlađivanje.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Rvaši, Cetinje, 25. januar 2019.

Predstavljen Agrobudžet 2019.

„Dobra vijest za sektor poljoprivrede je da Agrobudžet za ovu godinu iznosi 52,4 miliona eura i da je veći za 12,4 miliona eura ili 31% u odnosu na prošlu godinu. Upravo onako kako smo i najavili: da će biti obezbijeđena značajno izdašnija sredstva i programi bespovratne podrške u cilju dinamičnijeg razvoja naše poljoprivrede“, saopštio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja mr Milutin Simović. Na prezentaciji Agrobudžeta za 2019. godinu, održanoj danas u Rvašima, potpredsjednik Simović je ocijenio da je ovogodišnji Agrobudžet istovremeno i evropski i domaćinski.

Preuzmi Agrobudžet 2019...


PRERADA, 22. januar 2019.

SAVJET: Etiketiranje vina

U skladu sa Zakonom o vinu (Službeni list CG br. 41/2016) označavanje i pakovanje vina vrše proizvođači na osnovu dozvole za stavljanje vina u promet. Oznake na ambalaži i etiketi moraju biti lako uočljive, jasne i čitke.

Na etiketi se navode obavezni i fakultativni podaci.

Opširnije...


Ulcinj, 21. decembar 2018.

Radionica o leptirastoj vaši Aleurocanthus spiniferus

Imajući u vidu značajne štete koje na agrumima na crnogorskom primorju pričinjava leptirasta vaš Aleurocanthus spiniferus, 21.12.2018. godine u 11 časova proizvođači agruma sa područja Ulcinja upoznali su se sa karakteristikamaovog štetnog organizma i mjerama borbe.

Opširnije...


Bar, 08. novembar 2018.

Radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Institutom za Javno zdravlje, održali su obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja.

Opširnije...


Podgorica, 23. oktobar 2018.

Radionica za obuku prijavljenih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, a u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma i Institutom za Javno zdravlje, održali su 23.10.2018. god. obuku zaposlenih u “Crnagoraputu”, koji u okviru svojih djelatnosti koriste sredstva za zaštitu bilja.

Opširnije...


POVRTARSTVO, 19. oktobar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Najčešći problemi u proizvodnji krastavaca u zaštićenom prostoru

Proizvodnja krastavaca u zaštićenom prostoru nije nimalo laka, iako na prvi pogled djeluje jednostavna. U prilog tome ide činjenica, što je to kultura koja brzo nakon rasađivanja plodonosi, a plodovi su teški i kad počne intenzivnija berba, ubiranje je svakodnevno. Osim toga, ima relativno kratku vegetaciju i dosta proizvođača nakon proljećnog turnusa, rade i jesenju proizvodnju, tj.dva turnusa u toku godine. Prije proljećne sadnje, najčešće proizvode zelenu salatu ili spanać i imaju vremena da pripreme zemljište za proizvodnju krastavaca. U plodoredu se često sadi za jesenju potrošnju poslije proizvodnje paradajza, što daje dobre rezultate. Krastavac ne treba gajiti u monokulturi, jer ni jedna monokultura nije dobra, a nerijetko njen proizvod su gljivična oboljenja, kao i pojava zemljišnih štetočina, koje mogu nanjeti veće štete i usjevu, kao i samom zemljištu.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 15. oktobar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Pretakanje vina

Po završenoj alkoholnoj alkoholnoj fermentaciji, mlado vino je još uvijek mutno, neformiranog ukusa i mirisa.

U vinu se formira talog koji potiče od grožđa, kvasaca, zemlje, sredstava za zaštitu i dr. nečistoća. Takođe, u talogu su i nepoželjni mikroorganizmi (bakterije, plijesni i dr.) koji se hrane produktima razlaganja kvasaca i utiču na kvalitet budućeg vina pa je potrebno spriječiti njihovu aktivnost.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA, 18. septembar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Kako proizvesti lozovaču vrhunskog kvaliteta?

Da bi imali rakiju vrhunskog kvaliteta najprije je potrebno da imamo dobru sirovinu tj. grožđe. Grožđe treba da je dobrog zdravstvenog stanja, da nije plesnivo, i sa zadovoljavajućim sadržajem šećera i kisjelina. Grožđe se bere u tehnološkoj zrelosti kada je odnos šećera i kisjelina optimalan za dobijanje kvalitetnog proizvoda.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


3. septembar 2018. godine

Berba vinskih sorti grožđa

U vinogradarskim rejonima je počela berba vinskih sorti grožđa. U pojedinim krajevima grožđe je već u fazi prerade za vino, dok se u drugim krajevima berba tek očekuje. Ova godina, što se tiče meteoroloških prilika, je bila dosta teška, i nije baš išla na ruku našim vinogradarima, tako da kvalitet grožđa dosta varira od vinograda do vinograda.

Opširnije...


Ulcinj, Bar 4. avgust 2018. godine

AKTUELNO! Savjet maslinarima

Od strane Uprave za veterinu, bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove obaviješeni smo da su klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane 1. avgusta, a plodovi u laboratoriji 2. avgusta. Brojnost muva u/na klopkama je bila različita i na svim lokalitetima je ponovo bila znatno veća u odnosu na prethodni pregled posebno na području Valdanosa. Na većini lokaliteta (izuzetak je Stari Bar) na žutim pločama se hvatalo više imaga muve nego na Mc Phail klopkama. Najviše muva uhvaćeno je na žutoj ploči na lokalitetu Valdanos 1 (114 ženki i 77 mužjaka). Infestacija je slična kao i u prethodnom pregledu, ali sada u plodovima preovladavaju lutkine košuljice i prazni hodnici, jer je došlo do izlijetanja imaga iz lutki.

Opširnije...


Ulcinj, Bar 9. jul 2018. godine

AKTUELNO! Savjet maslinarima za zaštitu maslinjaka od muve masline

U vezi praćenja pojave muve masline na području Ulcinja i Bara od strane Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove obaviješteni smo da su klopke za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja pregledane 4. jula, a plodovi u laboratoriji 5. jula. Pregled klopki i plodova nastavlja se redovno i u ovom periodu.

Opširnije...


Bar, (Virpazar), 6. jul 2018.

Edukacija vinogradara povodom implementacije Naredbe o hitnim fitosanitarnim mjerama za sprečavanje unošenja zlatne žutice vinove loze

6. jula 2018. godine predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji učestvovali su u organizaciji edukacije za vinogradare, a predstavnici Odsjeka za zdravstvenu zaštitu bilja Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove su održali prezentaciju za vinogradare sa područja Opštine Bar u prostorijama Mjesne kancelarije Virpazar.

Opširnije...


Cetinje, 29. jun 2018.

Radionica za obuku korisnika sredstava za zaštitu bilja

Nastavak edukacije o važnosti uspostavljanja sistema eliminisanja i/ili ublažavanja eventualnih posledica nekontrolisane primjene pesticida je sprovedena i na Cetinju u sali Opštine.

Predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Direktorata za ruralni razvoj i Instituta za javno zdravlje održali su višesatna predavanja o vrsti i pravilnoj primjeni pesticida, primjeni kodeksa Dobre poljoprivredne prakse, rukovanju ambalažom, ličnoj zaštiti kao i ukazivanju prve pomoći i prepoznavanju različitih simptoma nestručnog rukovanja pesticiima na zdravlje ljudi i mnogim drugim temama iz tih oblasti.

Opširnije...


Danilovgrad, 1. jun 2018.

Obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja

Organizovanje obuke za korisnike pesticida se nastavilo tako da su predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Uprava za bezbjednost hrane i fitosanitarne poslove i Odjeljenje za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji u saradnji sa Institutom za javno zdravlje održali specijalistički kurs za lica koja koriste sredstva za zaštitu bilja u Danilovgradu, u sali Opštine.

Opširnije...


Golubovci, Podgorica 26. april 2018.

Obuka korisnika sredstava za zaštitu bilja

Specijalistički kurs za korisnike sredstva za zaštitu bilja održan je u Golubovcima, u prostorijama Opštine. Program su realizovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede: Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Direktorata za ruralni razvoj i Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji; Instituta za javno zdravlje i Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Opširnije...


Bijelo Polje, 26. mart 2018.

Održana radionica: „Pravilna upotreba pesticida i njihov uticaj na pčele kao najznačajnije oprašivače biljaka“

Odjeljenje za Savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, u saradnji sa Upravom za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove organizovalo je radionicu na temu:

„Pravilna upotreba pesticida i njihov uticaj na pčele kao najznačajnije oprašivače biljaka“.

Opširnije...


Bijelo Polje, 16. mart 2018. (Korita, Zaton)

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu

Za poljoprivredne proizvođače bjelopoljskih sela sa područja Koritske visoravni i u Zatonu održane su prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu. Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva predstavili su i pojasnili proizvođačima aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uslove prihvatljivosti, neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje podrške, rokove za prijavu kao i postupke sprovođenja Javnih poziva. Opširnije...


Kolašin, 9. mart 2018. (Dragovića polje, Gornje Lipovo)

Održane prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu

Za poljoprivredne proizvođače sa područja Opštine Kolašin (Gornja Morača, Dragovića Polje i Gornjeg Lipova) održane su prezentacije mjera Agrobudžeta za 2018. godinu.

Predstavnici Odjeljenja za savjetodavne poslove u biljnoj proizvodnji i Odjeljenja za savjetodavne poslove u oblasti stočarstva predstavili su i pojasnili proizvođačima aktuelne Javne pozive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, uslove prihvatljivosti, neophodnu dokumentaciju za ostvarivanje podrške, rokove za prijavu kao i postupke sprovođenja Javnih poziva. Opširnije...

Podgorica,26. februar 2018.

Prvi Javni poziv za dodjelu sredstava finansijske podrške za Mjeru 1 „Investicije u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava“ - IPARD program

Više informacija o IPARD programu možete dobiti na sajtu:

www.ipard.gov.me

Ovdje možete preuzeti Javni poziv i prateći materijal:

- Prvi Javni poziv IPARD Mjera 1

- Prilog 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 1

- Prilog 2 – Lista neophodne dokumentacije uz Zahtjev za dodjelu podrške

- Prilog 3 - Lista neophodne dokumentacije uz Zahtjev za isplatu sredstava podrške

- Obrazac 1 - Zahtjev za dodjelu podrške

- Obrazac 2a Detaljni biznis plan (veci od 50.000)

- Obrazac 2b Jednostavni biznis plan (manji od 50.000)

- Obrazac 3 - Zahtjev za isplatu sredstava podrške za Mjeru 1

- Biznis planovi - tabelarni dio.


ZAŠTITA BILJA, Bar, 1. februar 2018.

AKTUELNO!

SAVJET: Zaštita maslina od paunovog oka

Vremenski uslovi tokom prethodnog zimskog perioda u području gajenja masline uz povećane temperature i pojavu kišnih padavina mogli su povoljno uticati na razvoj i infekciju maslina prouzrokovačem bolesti paunovo oko (Spilocea oleagina). Najznačajnija bolest masline u Crnoj Gori je upravo paunovo oko. Opasna je za našu sortu žuticu. Izaziva je fitopatogena gljivica, napada lišće ali i druge dijelove biljke.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


VINOGRADARSTVO, Podgorica, 26. januar 2018.

SAVJET: Preporuke za intenzitet đubrenja vinove loze

U biljnoj proizvodnji gajenjem poljoprivrednih kultura, zemljište se iscrpljuje i osiromašuje hranljivim materijama, zato je đubrenje veoma važna agrotehnička mjera. Načini iznošenja hranjiva iz zemljišta su različiti: prinosom, ispiranje pod uticajem padavina, vezivanjem elemenata u nepristupačne za biljke oblike, fiksacija, erozija i td.. Zato je za savremeni vid proizvodnje nemoguće osigurati kvalitetnu proizvodnju bez optimalne plodnosti zemljišta.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


PRERADA,

Cetinje,

19. decembar 2017.

SAVJET: Stabilizacija vina

Prije nego što dođe na tržište vino mora biti potpuno stabilno i bistro. Cilj stabilizacije jeste spriječiti mutnoće i taloženja pojedinih sastojaka prisutnih u vinu. U vinu su, nakon završene alkoholne fermentacije, prisutne mnoge čestice mutnoće.

Najčešći uzročnici mutnoće su soli vinske kisjeline, bjelančevine, jedinjenja gvožđa i bakra, bojene materije i dr.

Opširnije...

Više savjeta iz oblasti biljne proizvodnje možete pronaći na našoj stranici SAVJETI!


Podgorica,9. decembar 2017.

Preporuke Savjetodavne službe poljoprivrednicima povodom najavljenog nevremena

Pravovremenim djelovanjem i poštovanjem preporuka zaštititi plastenike i zasade

Povodom najavljenog nevremena u vidu pojačanih sniježnih padavina, olujnog vjetra i jake kiše tokom narednih osam dana, Savjetodavna služba u biljnoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede poziva poljoprivredne proizvođače čija proizvodnja može biti ugrožena ovim vremenskim prilikama, da pojačaju pozornost, reaguju preventivno, i u slučaju potrebe urade sve moguće agrotehničke i mehaničke mjere, kako bi izbjegli eventualnu štetu. To se posebno odnosi na objekte u kojima se proizvodnja odvija u zaštićenom prostoru, kao što su plastenici, ali i zasade voća.

Opširnije...


Zaštita bilja, Bijelo Polje, 15. novembar 2017.

SAVJET: Miner paradajza Tuta absoluta

Miner paradajza (Tuta absoluta) je štetočina čiji je najznačajniji domaćin biljka paradajza (Lycopersicon esculentum). Ovaj štetni organizam se razvija i na vrstama iz familije Solonaceae, a prije svega na listovima plavog patlidžana, krompira kao i nekim ukrasnim i korovskim vrstama ove familije. Porijeklom je iz Južne Amerke gdje predstavlja najznačajniju štetočinu paradajza. Larve T. absoluta napadaju paradajz kako u polju tako i u zaštićenom prostoru (staklenici i plastenici).

Opširnije...


Bijelo Polje,19. i Nikšić, 26. oktobar 2017.

Organizovana V i VI obuka - Specijalističkog kursa za lica koja koriste sredstva za zašzitu bilja

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, Institutom za javno zdravlje i Savjetodavnom službom u biljnoj proizvodnji održalo je još dvije radionice sa ciljem obuke korisnika sredstava za zaštitu bilja, i to u opštini Bijelo Polje 19. oktobra i opštini Nikšić 26. oktobra.

Opširnije...


Strana 1 2 3 4 5 6 7